Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 2015

Αποσπάσματα από την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Σχολής και του Ωδείου, 20 Δεκεμβρίου 2015.