Εγγραφές 2016

Οι εγγραφές ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου, καθημερινές 6:00 - 8:00 μ.μ. στην γραμματεία της σχολής.