Εγγραφές

Εγγραφές από την Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018, καθημερινές 7:00 - 9:00 μ.μ. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία στο 2622 0 21104.