Λειτουργία

Το Ωδείο λειτουργεί από το 2006 ακολουθώντας πιστά τις εγκυκλίους του Υπουργείου Πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψιν πάντοτε τις ιδιαιτερότητες των σπουδαστών.

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ 1205 1/9/2006, το Ωδείο νομιμοποιείται να λειτουργεί τις παρακάτω σχολές και τμήματα:

Α. Σχολή Ανωτέρων θεωρητικών μαθημάτων και συνθέσεως με τμήματα:

Ωδικής, Αρμονίας, Ενοργάνωσης, Αντίστιξης, Φυγής, Σύνθεσης.

Β. Σχολή Ενόργανου Μουσικής με τμήματα:

Πληκτρών, Εγχόρδων, Πνευστών, Κλασικής Κιθάρας, Κρουστών.

Γ. Σχολή Μονωδίας με τμήμα Μονωδίας και Μελοδραματκής.

Δ. Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.

Στις παραπάνω σχολές και τμήματα προστίθενται σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 931 14/4/2014 οι παρακάτω σχολές:

Α. Σχολή Σαξοφώνου.

Β. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας.

Γ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας.

Εσωτερικός Κανονισμός του Ωδείου

ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Προπαιδείας

Ειδικά και Θεωρητικά Μαθήματα

Διάρκεια Μαθημάτων

Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Χειμερινές και Θερινές εξετάσεις

Επαναληπτικές Εξετάσεις

Απολυτήριες εξετάσεις Πτυχίου ή Διπλώματος

Αναλυτικός Πίνακας Σπουδών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Εγγραφή

Δίδακτρα

Αργίες

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ

 

Κύκλος Σπουδών

Τμήμα Προπαιδείας

Το τμήμα είναι για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 4 ετών εως και 6 ετών. Στο τμήμα προπαιδείας δίνεται στο παιδί η ευκαιρία να έρθει σε προσωπική επαφή με τη μουσική, αφήνοντας τον εαυτό του ελεύθερο και δοκιμάζοντας διάφορους τρόπους έκφρασης.

Έτσι με τη συμμετοχή και τη συνεργασία του παιδιού σε μια ομάδα, αυτό ευαισθητοποιείται και αποκτά υπευθυνότητα και εμπειρίες για τις μετέπειτα μουσικές σπουδές.

Κύριος σκοπός του συστήματος είναι να αποκτήσει ο μαθητής βασικές γνώσεις της μουσικής μέσα από: τραγούδι, κίνηση, λόγο, ρυθμό, ενόργανη μουσική, δρώμενα… έτσι ώστε να μπορέσει να επιλέξει μόνο του το μουσικό όργανο το οποίο τον αντιπροσωπεύει.

Ειδικά και Θεωρητικά Μαθήματα

Διάρκεια Μαθημάτων

Η εβδομαδιαία διάρκεια των ειδικών μαθημάτων είναι:

 • Προκαταρκτική τάξη:
 • Κατωτέρα τάξη:
 • Μέση τάξη:
 • Ανωτέρα τάξη:
 • 1 φορά από 45 λεπτά
 • 1 φορά από 45 λεπτά
 • 1 φορά από 45 λεπτά
 • 1 φορά από 60 λεπτά

Η εβδομαδιαία διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων είναι:

 • Θεωρητικά:                1 φορά από 50 λεπτά
Εξετάσεις
 • Οι εξετάσεις ισχύουν για όλους τους σπουδαστές και τα τμήματα.
 • Η ύλη των εξετάσεων καθορίζεται για τα ειδικά μαθήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού και για τα θεωρητικά από την καλλιτεχνική Δ/νση της Σχολής.
 • Σπουδαστές που δεν παρευρίσκονται στις εξετάσεις του β΄ εξαμήνου δεν δικαιούνται Βεβαίωση Σπουδών.
 • Οι μαθητές προάγονται στην επόμενη τάξη εφ’ όσον έχουν καλύψει την απαιτούμενη Ύλη του Υπουργείου.
Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιούνται κατά το μήνα Οκτώβριο και λαμβάνουν μέρος οι μαθητές που:

 • Προέρχονται από άλλα μουσικά Ιδρύματα και δεν προσκομίζουν Βεβαίωση Σπουδών.
 • Προέρχονται από ιδιαίτερα μαθήματα.
Χειμερινές και Θερινές εξετάσεις

Οι χειμερινές εξετάσεις πραγματοποιούνται το α' 15θήμερο του μηνός Φεβρουαρίου.

Οι θερινές εξετάσεις πραγματοποιούνται για τα:

 • Θεωρητικά μαθήματα το 1o δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.
 • Ειδικά μαθήματα το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.
Επαναληπτικές εξετάσεις

Οι επαναληπτικές εξετάσεις πραγματοποιούνται κατάτον μήνα Οκτώβριο και ισχύουν για τους μαθητές που απέτυχαν κατά τις θερινές εξετάσεις ή που δεν παρευρέθηκαν σε αυτές λόγω ασθενείας.

Απολυτήριες εξετάσεις Πτυχίου ή Διπλώματος

Οι απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο. Μία φορά τον Ιανουάριο και άλλη μία φορά τον Ιούνιο, ενώπιον πενταμελούς επιτροπής η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Δικαίωμα στις απολυτήριες εξετάσεις έχουν μόνο οι σπουδαστές που:

 • Έχουν τελειώσει όλα τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα
 • Έχουν συνεχή και τακτική φοίτηση ενός Σχολικού έτους
 • Έχουν τελειώσει τις αντίστοιχες εξετάσεις του τμήματος.

Αναλυτική βαθμολογία εξετάσεων:

ΑΡΙΣΤΑ 9,5 - 10,00
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 7,5 - 9,49
ΚΑΛΩΣ 5,5 - 7,49
ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΩΣ 5,0 - 5,49
ΚΑΚΩΣ 1,0 - 4,49 (παραμένει ή επανεξετάζεται)

Αναλυτικός Πίνακας Σπουδών

TMHMATA Προκ/κή Κατ/ρα Μέση Ανωτέρα Σύνολο
Πιάνο 2 3 3 3
Βιολί 2 3 3 3
Κλασσική Κιθάρα 2 3 3 3
Βιολοντσέλο 2 3 3 3
Φλάουτο 1 2 2 3
Σαξόφωνο 1
2
2
3
Τρομπέτα 1 1 2 3
Ειδικό Αρμονίας 3
Αντίστιξη 2
Φούγκα 2
Σύνθεση 4

 

Οικονομικός Τομέας

Εγγραφή

Οι σπουδαστές για να καταχωρηθούν στα πρακτικά του υπουργείου πολιτισμού και του ωδείου, πρέπει να εγγραφούν. Για την εγγραφή τους καταβάλλουν το ποσό που ορίζεται από το ωδείο. Συνίσταται στους σπουδαστές να φροντίζουν η εγγραφή τους να γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται από το ωδείο ανάλογα με το επίπεδο σπουδών που βρίσκεται ο μαθητής. Καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.

Αργίες

Αργίες όπου το Ωδείο βάσει του ΥΠ/ΠΟ δεν λειτουργεί είναι:

 • 28η Οκτωβρίου
 • Δεκαπενθήμερο Χριστουγέννων
 • Σάββατο Αποκριάς
 • Καθαρή Δευτέρα
 • 25η Μαρτίου
 • Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά
 • Πρωτομαγιά
 • Τριών Ιεραρχών
 • Αγίου Πνεύματος
 • Και γιορτή Πολιούχου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα που χάνονται από τις παραπάνω αργίες δεν αναπληρώνονται. Μαθήματα αναπληρώνονται μόνο όταν χάνονται από υπαιτιότητα του ωδείου ή του διδάσκοντος καθηγητή.

 

Υποχρεώσεις Σπουδαστών και Γονέων

 • Οι γονείς και οι σπουδαστές υποχρεούνται να διαβάζουν τις ανακοινώσεις και να ενημερώνονται για ότι τους αφορά.
 • Σπουδαστές που προέρχονται από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να προσκομίζουν αποδεικτικά σπουδών, σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλονται σε κατατακτήριες εξετάσεις.
 • Σε περίπτωση απουσίας οι μαθητές οφείλουν να ειδοποιούν έγκαιρα τη γραμματεία της σχολής. Τα μαθήματα (ειδικά ή θεωρητικά) που συμπίπτουν με αργίες ή χάνονται με υπαιτιότητα του μαθητή δεν αναπληρώνονται. Οι αργίες ορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού.
 • Εφιστούμε την προσοχή των σπουδαστών, γονέων και κηδεμόνων στην πιστή τήρηση του χρόνου διδασκαλίας, προϋπόθεση για σωστή μουσική εκπαίδευση.