Το Ωδείο

Ίδρυση

Το Ωδείο Πολύτεχνο ιδρύθηκε το 2006 (αρ. απ.ΥΠ. ΠΟ. /ΔΙΜ/22515/791) και προσφέρει πλήρη μουσική εκπαίδευση και αναγνωρισμένους από το κράτος τίτλους σπουδών.

Με την ίδρυση του Ωδείου το 2006 ολοκληρώθηκε η δημιουργία ενός πυρήνα - φορέα ουσιαστικής παρέμβασης και προσφοράς στα πολιτιστικά πράγματα της πόλης.

Μετά από οχτώ χρόνια συνλειτουργίας, το Ωδείο και η Σχολή Μπαλέτου ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ, έχουν καταφέρει να πετύχουν τον αρχικό τους στόχο που δεν είναι άλλος από την προσφορά μιάς δυνατότητας στα παιδιά του τόπου, να προσεγγίσουν την τέχνη της Μουσικής και της Κίνησης μέσα από σύγχρονες και ανοιχτόμυαλες παιδαγωγικές πρακτικές.Ταυτόχρονα, οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων του ιδρύματος (αίθουσα χορού, αίθουσα προβών, αίθουσα συναυλιών) έχουν πάντα τις πόρτες τους ανοιχτές σε δημιουργούς, μικρούς και μεγάλους, που θα ήθελαν να παρουσιάσουν το έργο τους.Με την ίδρυση του Ωδείου το 2006 ολοκληρώθηκε η δημιουργία ενός πυρήνα - φορέα ουσιαστικής παρέμβασης και προσφοράς στα πολιτιστικά πράγματα της πόλης.Το Ωδείο Πολύτεχνο ιδρύθηκε το 2006 (αρ. απ.ΥΠ. ΠΟ. /ΔΙΜ/22515/791) και προσφέρει πλήρη μουσική εκπαίδευση και αναγνωρισμένους από το κράτος τίτλους σπουδών.

Στόχοι

Η βασικοί  στόχοι του Ωδείου κινούνται γύρω από δύο άξονες: ο πρώτος άξονας είναι η παροχή πλήρους μουσικής κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα σπουδών (από την προκαταρκτική έως το δίπλωμα) έτσι ώστε οι πτυχιούχοι και διπλωματούχοι σπουδαστές του ωδείου μας να είναι ολοκληρωμένοι μουσικοί και εκπαιδευτικοί. Ο δεύτερος άξονας είναι παιδαγωγικός και έχει να κάνει με  τη συνολική έκφραση των παιδιών μέσα από την τέχνη της μουσικής, την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης τους καθώς και την κοινωνικοποίηση τους μέσω συνεργασιών. Σημαντικός παράγοντας στην εκπαιδευτική μας πρακτική είναι η οικειοποίηση του λάθους και η σωστή διαχείριση του καθώς αυτά είναι μέσα εξέλιξης και απαραίτητες διαδικασίες για έναν ενεργό μουσικό αντίθετα απ' την επικρατούσα εκπαιδευτική πρακτική που ενοχοποιεί το λάθος.

Το Ωδείο και η σχολή Χορού με τις ποικίλες δραστηριότητες της (BMC, Μπαλέτο, Yoga) βρίσκονται σε μια διαρκή συνεργασία που σκοπό έχει την ενοποίηση των μορφών τέχνης, την ενίσχυση του μοντέλου του "γενικού ανθρώπου" και όχι του υπερεξειδικευμένου αμαθούς.

Πρόγραμμα - Καθηγητές

Το Ωδείο, σεβόμενο τις διαφορετικές κλίσεις και ανάγκες των μαθητών του, προσφέρει ένα ευρύτατο φάσμα τμημάτων (Πιάνο, Βιολί, Τσέλο, Κιθάρα, Πνευστά, Κρουστά, Θεωρητικά, Τμήμα Μουσικής Προπαιδείας, Μοντέρνο Τμήμα, Τμήμα Παραδοσιακών Οργάνων).

Το πρόγραμμα σπουδών καθώς και ο εσωτερικός κανονισμός του Ωδείου είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα με τα όσα το Υπουργείο Πολιτισμού ορίζει, δεν παύουν όμως να λαμβάνουν υπ' όψιν τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των σπουδαστών.

Οι καθηγητές του Ωδείου δεν είναι απλώς εργαζόμενοι. Είναι συνεργάτες. Πρόκειται για μία ομάδα πολύ καλά καταρτισμένων μουσικών, οι οποίοι συνεργάζονται και προσφέρουν διαρκώς στη βάση συγκεκριμένων σταθερών (Αυστηρά παιδαγωγική διδακτική προσέγγιση, ουσιαστική συνεργασία μαθητών, καθηγητών και γονέων, διαρκής μουσική πράξη). Το πρόγραμμα σπουδών καθώς και ο εσωτερικός κανονισμός του Ωδείου είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα με τα όσα το Υπουργείο Πολιτισμού ορίζει, δεν παύουν όμως να λαμβάνουν υπ' όψιν τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των σπουδαστών.