Στόχος

Καθημερινός Στόχος και επιδίωξη της σχολής μέσα από τις εκδηλώσεις, είναι οι μαθητές να εκφράζουν προς τα έξω, δηλαδή προς το κοινό, ένα ουσιαστικό δείγμα της προσπάθειας, του κόπου, αυτού που αποκαλούμε Σχολή. Η διαδοχή από την προσχολική ηλικία στην παιδική και κατόπιν στην εφηβική, μέσα από την συνέχεια, την ροή, την εξέλιξη του παιδιού καθώς ωριμάζει μέσα στην ομάδα. Η θέση του σε αυτήν σαν μοναδικότητα στο μαζικά αλλά και με όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητα του παιδιού.

Μόνο μέσα από την συγκεκριμένη λειτουργία της ομάδας μπορεί ο μαθητής να ξεχωρίσει και να ακτινοβολεί με τον δικό του τρόπο ανάμεσα στα άλλα που και αυτά ακτινοβολούν επίσης. Αυτή αποτελεί για εμάς την δυναμική που αποπνέει το σύνολο. Η κίνηση που καλούνται τα παιδιά να ακολουθήσουν από τα πρώτα κιόλας χρόνια στην σχολή, αποτελεί ένα ατέλειωτο πεδίο πειραματισμών. Είναι μια έμφυτη ανάγκη. Μέσα από την κίνηση έρχονται σε επαφή με τις μουσικές έννοιες, γνωρίζουν το σώμα, τις δυνατότητες που έχουν και αυτές που πρόκειται να ανακαλύψουν ότι έχουν. Αντιλαμβάνονται τον χώρο που τα περιβάλλει, διευρύνουν τις αισθήσεις τους. Μέσα από την κίνηση έρχονται όλο και πιο κοντά, βήμα - βήμα, στη έννοια της εν-συναίσθησης.

Με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε ότι προχωράμε σταδιακά σε μια διδακτική διαδικασία που ξυπνά το ενδιαφέρον, την περιέργεια, την χαρά της ανακάλυψης στα παιδιά και που θα τα οδηγήσει στο να ανακαλύψουν τον χορό και όχι απλά να τον αναπαράγουν.