Κλασσικό Μπαλέτο

Η σύγχρονη προσέγγιση του κλασσικού μπαλέτου είναι η βασική βαθμίδα εκπαίδευσης για την εξέλιξη του παιδιού στο χορό. Με αυτήν την οπτική το μπαλέτο αποτελεί μια άρτια τεχνική απολύτως ασφαλή για την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος. Οι μαθητές μπορούν να γυμναστούν, να αποκτήσουν αυτοέλεγχο και αυτοπεποίθηση, να γνωρίσουν τα όρια του σώματος τους και του εαυτού τους. Η μακρόχρονη εκπαίδευση από την ηλικία των τεσσάρων ετών προσδίδει στο παιδί σταθερότητα, περιστροφή γύρω απ' τον άξονα του, εκφραστική δυνατότητα, μουσική καλλιέργεια και ανάπτυξη μέσα από την ομάδα.

Balet_photo