Σύγχρονος Χορός

Με τον όρο σύγχρονος χορός εννοούμε όλες τις τεχνικές release δηλαδή απελευθέρωσης τους σώματος που είτε υπακούουν σε μια συγκεκριμένη τεχνική, είτε χρησιμοποιούμε πιο ελεύθερες κινητικές φόρμες. Στη σχολή ο σύγχρονος χορός βασίζεται κυρίως στο μάθημα του αυτοσχεδιασμού με την προσέγγιση του BMC και στοιχεία από διαφορετικές τεχνικές release. Ο σύγχρονος χορός δεν έχει καμμία σχέση με τον μοντέρνο.

Το τμήμα σύγχρονου μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητές που έχουν ολοκληρώσει το δημοτικό χωρίς προηγούμενη χορευτική κατάρτιση.