Εσωτερικός Κανονισμός

Η  Σχολή λειτουργεί από το 1989 σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ 31/21-1-1985/Β' Τεύχος, ακολουθώντας  τις εγκυκλίους του Υπουργείου Πολιτισμού, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ιδιαιτερότητες των μαθητών.

Η Σχολή λειτουργεί από 15 Σεπτεμβρίου  έως και 30 Ιουνίου. Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 45' για την προσχολική ηλικία, 50' από 8-11 ετών και 1 ώρα και 30' για τις ανώτερες βαθμίδες των μαθητών. Η προσέλευση των μαθητών γίνεται 5' πριν το μάθημα και η αποχώρηση 5' μετά.

Στην Σχολή διδάσκονται:

Κλασσικό Μπαλέτο

Σύγχρονος Χορός - Αυτοσχεδιασμός B.M.C.

Pilates - B.M.C. και Yoga

Το μάθημα της προσχολικής αγωγής αφορά τα παιδιά 4-6 ετών και περιλαμβάνει στοιχεία μουσικοκινητικής αγωγής  του συστήματος Orff, βασικές αρχές μπαλέτου, βιωματική σωματοποίηση πάνω στις αρχές του Body Mind Centering (B.M.C), Αυτοσχεδιασμό.

Η Σχολή πραγματοποιεί παράσταση με ολοκληρωμένο έργο κάθε δύο χρόνια. Την χρονιά που μεσολαβεί γίνονται ανοιχτά μαθήματα.

Οι σπουδαστές για να καταχωρηθούν στα πρακτικά της Σχολής και του Υπουργείου πρέπει να καταβάλουν το ποσό της εγγραφής που ορίζει η Σχολή το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται από την Σχολή ανάλογα με το επίπεδο σπουδών του μαθητή. Καταβάλλονται  το  πρώτο δεκαήμερο κάθε  μήνα προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητας που σας παραχωρείται κατά την εγγραφή.

Στην σχολή ακολουθούνται οι επίσημες σχολικές αργίες βάσει του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα μαθήματα που δεν γίνονται λόγω αργίας δεν αναπληρώνονται. Σε περίπτωση απουσίας οι μαθητές φροντίζουν να ειδοποιούν έγκαιρα την γραμματεία της Σχολής. Σε περίπτωση διακοπής πρέπει να ειδοποιείται έγκαιρα η Διεύθυνση. Εάν η διακοπή παραταθεί πέραν του διμήνου απαιτείται επανεγγραφή του μαθητή.

Μαθητές και Γονείς οφείλουν να ενημερώνονται και να συμβουλεύονται τον Πίνακα Ανακοινώσεων στην γραμματεία.

Εφιστούμε την Προσοχή των σπουδαστών, γονέων και κηδεμόνων, στην  πιστή τήρηση του χρόνου διδασκαλίας, του Κανονισμού Σχολής και Ωδείου για καλύτερη λειτουργία των σχολών  και καλύτερη ποιότητα σπουδών.

Κωστάντζα Πρίντεζη